Vibrating table

Thùng Rung
Công Nghệ Cung Cấp Sơn Bột

Công Nghệ Cung Cấp Sơn Bột

Khi bột được cung cấp qua hộp bột, bột sẽ đông. Trong trường hợp này, rất khó để chuyển bột đến đường ống, và rất khó để đảm bảo tốc độ dòng chảy liên tục và ổn định. Nó trở thành một điểm cản trở trong chu trình phân phối bột.

 

Hộp bột có thể được cài đặt trên một bàn rung cố định. Bơm bằng bơm Venturi.

 

Công nghệ này có các ứng dụng linh hoạt và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thay đổi tần số và màu sắc.

 

Khi thay đổi màu sắc, chỉ cần thay thế hộp bột trực tiếp, và đặt hộp bột mới lên bàn rung một lần nữa

Thay đổi màu NHANH

với hệ thống thổi khí bên trong máy bơm và mạch

Dòng chảy bột SMOOTH

bởi vì bột chuyển sang trạng thái giống như chất lỏng