Venturi

.
Công nghệ thiết bị cấp sơn bột vào máy

Công nghệ thiết bị cấp sơn bột vào máy

Nguyên lý venturi là trung tâm của một máy bơm bột. Nguyên tắc này tạo ra sự chuyển động cho bột (được gọi là bột lỏng) bằng cách tạo ra một vết lõm và chuyển bột đến điểm ứng dụng..

 

SAMES KREMLIN có máy bơm venturi bột độc đáo để cung cấp dòng chảy liên tục trong thời gian với một tấm xốp thay vì kim phun bị hỏng theo thời gian và không cung cấp dòng chảy liên tục.

 

Giữ hiệu suất cao liên tục cho người dùng của chúng tôi là trọng tâm của chúng tôi và một lần nữa chúng tôi đã làm điều đó trong máy bơm venturi bột của chúng tôi có thể có được các nguyên tử tĩnh điện tốt nhất của chúng tôi.

Khả năng cấp bột liên tục

Để tránh tình trạng phụt sơn

Kiểm soát tốt lượng cấp bột
CHI PHÍ hoạt động thấp

Không có công cụ đặc biệt để tháo dỡ, vệ sinh và bảo trì các chi tiết