Swirl

Công nghệ pha chế

Công nghệ pha chế

Quá trình mà vật liệu nén phân phối từ vòi phun với không khí thổi để tạo thành một dây xoắn ốc. Các đường xoắn ốc của sản phẩm chồng lên nhau khi được phân phối để tạo thành một màng mỏng giữa 2 phần.

Ứng dụng xoáy

Ứng dụng xoáy

Tùy thuộc vào tốc độ ứng dụng, dòng nguyên liệu, đường kính cần thiết của hạt xoáy mà chúng tôi điều chỉnh các thông số của súng và hệ thống hoàn chỉnh phía sau.

Bố cục điển hình

Bố cục điển hình Ứng dụng xoáy thường được quản lý bằng máy đo bắn và sau đó là súng xoáy.