FCC technology

Công Nghệ Súng Sơn

Công Nghệ Súng Sơn

Các thiết bị được trang bị khái niệm FCC (Thay đổi màu nhanh) cho phép thay đổi màu trong quy trình bột và được thiết kế để giảm thiểu việc giữ bột và được làm sạch hoàn hảo trong thời gian rất ngắn.

 

Khái niệm này được áp dụng cho súng phun bột mà còn buồng phun sơn bột.

Thay đổi màu NHANH

trong vòng 5 phút

Linh kiện Thông Dụng

 

GIẢM vốn đầu tư ban đầu