Cartridge

.
Công nghệ điều tiết

Công nghệ điều tiết

Công nghệ cartridge được sử dụng trên phạm vi điều chỉnh RegSmart & RegMaster của chúng tôi.

Thiết kế này giảm thiểu vùng chết đồng thời đảm bảo thời gian chết tối thiểu trong quá trình bảo trì.

Công nghệ này thân thiện với người dùng để bảo trì nhanh chóng với chưa đầy 1 phút để bảo trì.

  • Tháo cartridge dễ dàng
  • Dễ dàng để làm sạch
  • Thiết kế tối ưu
TỐI THIỂU bảo trì thời gian chết

 

Tháo cartridge DỄ DÀNG
Dễ dàng để làm sạch