Spare parts

Chúng tôi có mạng lưới các nhà cung cấp phụ tùng trên toàn thế giới để hỗ trợ nhu cầu của bạn.
Robotic Bell
Robotic Bell

Phụ tùng & vật tư tiêu hao chính gốc, chất lượng cao cho các sản phẩm SAMES KREMLIN.

Với các phụ tùng thay thế chính hãng của chúng tôi, bạn có thể duy trì và kéo dài tuổi thọ của thiết bị sản xuất của mình.
Hiệu suất

Bởi vì chúng tôi đã thiết kế hoàn toàn các sản phẩm của mình để mang lại hiệu suất cao, đó chính xác là những gì bạn sẽ nhận được trong suốt thời gian lắp đặt, đồng thời duy trì thiết kế ban đầu của các thành phần được sử dụng trong quá trình này.

Thiết kế ban đầu có nghĩa là việc sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng được cung cấp bởi mạng lưới đối tác chính thức của chúng tôi (đại lý, nhà phân phối hoặc nhà tích hợp).

Nếu bạn tuân thủ các quy trình bảo dưỡng phòng ngừa với các phụ tùng thay thế chính hãng, chúng tôi sẽ đảm bảo có điều kiện hoạt động của thiết bị của mình.

Năng suất

Bởi vì chúng tôi đã thiết kế hoàn toàn các sản phẩm của mình để mang lại năng suất, đó chính xác là những gì bạn sẽ nhận được hàng ngày, trong khi vẫn duy trì thiết kế ban đầu của các thành phần được sử dụng trong quy trình. Thiết kế ban đầu có nghĩa là việc sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng được cung cấp bởi mạng lưới đối tác chính thức của chúng tôi (đại lý, nhà phân phối hoặc nhà tích hợp).

Nếu bạn tuân thủ các quy trình bảo dưỡng phòng ngừa với các phụ tùng thay thế chính hãng, chúng tôi sẽ đảm bảo một cách có điều kiện năng suất của thiết bị của mình.

Sự bền vững

Bởi vì chúng tôi đã hoàn toàn thiết kế các sản phẩm của mình để bền vững, bạn sẽ có thể sử dụng chúng trong suốt thời gian lắp đặt với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, trong khi vẫn duy trì thiết kế ban đầu của các thành phần được sử dụng trong quy trình. Thiết kế ban đầu có nghĩa là việc sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng được cung cấp bởi mạng lưới đối tác chính thức của chúng tôi (đại lý, nhà phân phối hoặc nhà tích hợp).

Nếu bạn tuân thủ các quy trình bảo dưỡng phòng ngừa với các phụ tùng thay thế chính hãng, chúng tôi sẽ đảm bảo khả năng tối đa có điều kiện.

Liên hệ chúng tôi

Để tìm chuyên gia, hãy nhấp vào nút "Mua ở đâu" trên bản đồ để tìm kiếm một khu vực cụ thể, gọi cho chúng tôi hoặc nhấp vào Liên hệ để hoàn thành biểu mẫu liên hệ với mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.