Hotline

Mối quan hệ hợp tác bền vững, đáng tin cậy liên quan đến việc hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi để giảm thiểu thời gian dừng và giảm thời gian chết.
hotline
hotline
HỖ TRỢ CẤP 1

Gửi tin nhắn đến các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến nguyên nhân gốc rễ của (các) vấn đề và đề xuất kế hoạch hành động để khôi phục trạng thái sản xuất bình thường của bạn.

HỖ TRỢ CẤP 2

Trực tuyến với nhóm kỹ thuật của chúng tôi và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến nguyên nhân gốc rễ của (các) vấn đề và đề xuất kế hoạch hành động để khôi phục trạng thái sản xuất bình thường của bạn.

HỖ TRỢ CẤP 3

Xác định kế hoạch hành động cần thiết để giải quyết tình huống với các chuyên gia lành nghề của chúng tôi và lên lịch một kỹ sư thực địa gần đó đến cơ sở của bạn trong mạng lưới đối tác của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Để tìm chuyên gia, hãy nhấp vào nút "Mua ở đâu" trên bản đồ để tìm kiếm một khu vực cụ thể, gọi cho chúng tôi hoặc nhấp vào Liên hệ để hoàn thành biểu mẫu liên hệ với mô tả ngắn gọn về yêu cầu của bạn.

Biểu mẫu Yêu cầu Khách hàng


Claim form_réclamation client.xls