TRP 501 Automatic Electrostatic Spray Gun

AUTOMATIC PNEUMO-ELECTROSTATIC SPRAY GUN
  • Tiết kiệm sơn cao
  • Tăng năng suất
  • Bảo trì đơn giản
  • Dễ sử dụng

▶ Hướng dẫn sử dụng

 

TRP501Automatic-KREMLINREXSONSAMES_1