SLR

Tủ điều khiển chuông và súng tự động

Phạm vi giá đỡ SLR chuyên dụng để điều khiển việc lắp đặt sơn tự động. Mỗi máy phun SAMES KREMLIN (máy phun quay hoặc súng phun tĩnh điện khí nén) được điều khiển bởi mô-đun chuyên dụng «S-BOX Bell hoặc S-BOX Gun» được tích hợp vào SLR theo cách sau:

trong một «khối SLR» (để điều khiển một máy phun duy nhất)
trong một «tủ cao SLR» (để lắp tối đa 2 máy phun chuông hoặc 4 súng tĩnh điện khí nén.
Nhờ có giá treo SLR, việc lắp đặt và điều khiển hệ thống sơn được thực hiện dễ dàng hơn.

► Operating manual

Installation manual

SLR