SKILL™ Airless® Tip

Với đầu phun Airless® áp suất thấp, bạn giảm 50% áp suất so với đầu phun tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đặc biệt hiệu quả đối với sơn UV gốc nước. Khuyến nghị sử dụng cho bất kỳ công việc ứng dụng chuyên nghiệp nhanh nào với phạm vi Airless® tự động và thủ công của chúng tôi; Súng thủ công SFlow ™ và máy phun sơn tự động ASI.
Đầu phun hiệu suất cao
  • Năng suất của Airless® ở áp suất thấp
  • Được chế tạo với thêm vào cacbua cứng kép
  • Hiệu suất chuyển giao 84%
test skill tip