SFlow™ 275 & 470 Súng phun sơn bằng tay Airless®

SFlow ™ là súng phun sơn Airless® được sử dụng để sơn lớp phủ bảo vệ và có sẵn ở áp suất 275 và 470 bar (4000 & 6820 psi). Súng này tiết kiệm sản phẩm thực sự cho các ứng dụng công nghiệp. Thiết kế tiện dụng mang lại sự linh hoạt trong các điều kiện khắc nghiệt và lý tưởng để xử lý các loại sơn có hàm lượng chất rắn cao và sơn lót giàu kẽm.
No need to be rough to be strong
  • Hiệu suất truyền cao 81%
  • Chất lượng nguyên tử hóa tốt
  • Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp cao

 

SFlow manual Airless® gun