S3 P HTI Manual Airspray Spray Gun Pressure

S3 P HTI là loại súng nhỏ gọn nhất và nhẹ nhất của chúng tôi, được thiết kế cho các ứng dụng có diện tích chật hẹp và những nơi yêu cầu chỉnh sửa. Nó tuân thủ HVLP để thể hiện chất lượng hoàn thiện vượt trội với rất ít hao hụt sản phẩm.
  • Hiệu quả chuyển giao rất cao
  • Chất lượng nguyên tử hóa vượt trội
  • Cải tiến công thái học: súng nhỏ nhất và nhẹ nhất

► Hướng dẫn kỹ thuật

 

gun-S3-P-HTI-45L