S3 G HPA Manual Airspray Spray Gun Gravity

S3 G là loại súng nhỏ gọn và nhẹ nhất của chúng tôi, được thiết kế cho các ứng dụng có diện tích chật hẹp và những nơi yêu cầu chỉnh sửa. Nó cũng là một giải pháp lý tưởng cho bàn tay nhỏ.
  • Vật liệu có độ nhớt nhỏ đến trung bình
  •  Aircap cụ thể cho quạt dòng: công việc chỉnh sửa rất chính xác
  •  Cải tiến công thái học: thân máy nhẹ và nhỏ gọn và cốc nhỏ (0,25L)

► Technical manual

S3G HPA manual spray gun