S3 A HPA Manual Airspray Spray Gun Suction

S3 A HPA là loại súng cấp hút nhỏ gọn nhất của chúng tôi, được thiết kế cho các ứng dụng có diện tích chật hẹp và những nơi yêu cầu chỉnh sửa.
  • Chất lượng nguyên tử hóa vượt trội
  • Cải tiến công thái học, nhẹ và nhỏ gọn
  • Thiết kế cốc đặc biệt: súng tự giữ ở bất kỳ đâu giữa hai hoạt động phun

► Hướng dẫn kỹ thuật

 

gun-S3-A-HPA-45L.jpg