RFV 2000 - Liquid

Pittông dọc & ngang

Máy bơm pittông RFV 2000 được thiết kế để phục vụ việc lắp đặt tự động cho chất lỏng.

Nó có khả năng với các cấu hình ứng dụng sau:

2 hoặc 4 máy phun sơn PPH 308
1 hoặc 2 máy phun sơn PPH 707 EXT-ST / ICWB
4, 6 hoặc 8 phun sơn TRP 501


Bộ chuyển động RVF 2000 được điều khiển bởi mô-đun điều khiển REV 800 hoặc MCR hoặc PLC cho một cơ sở tự động phức tạp hơn.

Trục đo, vận hành bằng tay hoặc được hỗ trợ, có sẵn dưới dạng tùy chọn.

► Technical manual

RFV2000 Liquid