PU3000 Airspray Plural Component Mixing & Dosing Paint Pump

PU3000 Airspray kết hợp điều khiển điện tử, định lượng và trộn cơ học và bao gồm các chức năng bơm, đo sáng và điện tử. Hộp điều khiển thân thiện với người dùng cho phép người vận hành học cách vận hành máy một cách trực quan.
Sẵn sàng sử dụng giải pháp pha và định lượng sáng tạo và đơn giản
  • Thân thiện với người dùng
  • Chất lượng trộn vật liệu
  • Bảo mật của ứng dụng​

► Technical manual

PU3000-2L-dosing-machine