PU3000 Airless® Plural Component Mixing and Dosing Paint Pump

PU3000 Airless® kết hợp điều khiển điện tử, định lượng & trộn cơ học và bao gồm các chức năng bơm, đo sáng & điện tử. Hộp điều khiển thân thiện với người dùng cho phép người vận hành học cách vận hành máy một cách trực quan. Nó có sẵn trong 2 phiên bản: 2 lít và 4 lít
Sẵn sàng sử dụng giải pháp pha và định lượng sáng tạo và đơn giản
  • Thân thiện với người dùng
  • Chất lượng trộn vật liệu
  • Bảo mật của ứng dụng​

Technical manual (2 L version)

Technical manual (4 L version)

pump-PU3000-4L-15R