Nanogun Airmix® Manual Electrostatic Medium Fluid Pressure Spray Gun

Kiến thức của SAMES KREMLIN trong thiết kế đầu phun và kỹ năng ứng dụng sơn tĩnh điện đã được tập hợp trong Nanogun Airmix® để cung cấp sản phẩm tốt nhất cho việc phun các vật liệu gốc dung môi lỏng ở áp suất trung bình trên nhiều thị trường.
SỰ KẾT HỢP TỐT NHẤT CHO NĂNG SUẤT

Hiệu ứng tĩnh điện kết hợp với quá trình nguyên tử hóa Airmix® làm tăng hiệu suất truyền tải lên mức chưa đạt tới là 93%
Phân phối vật liệu tuyệt vời và kiểm soát kích thước hạt mịn cho chất lượng hoàn thiện vượt trội
Trọng lượng nhẹ và công thái học nâng cao để tăng sự thoải mái cho người vận hành
▶ Hướng dẫn kỹ thuật

 

Nanogun Airmix®