Nanogun Airmix® Tips

Chất lượng phun Airmix® tối ưu - Dành riêng cho Nanogun Airmix®.
  • Chất lượng hoàn thiện của airspray với năng suất của airless®
  • Được chế tạo bằng cacbua cứng
  • Hiệu suất truyền đạt 93% nhờ hiệu ứng tĩnh điện vượt trội
Nanogun Airmix® tip