NANOBELL 801 Non-electrostatic rotary bell atomizer

SAMES KREMLIN đã thiết kế bộ phun chuông quay không tĩnh điện đầu tiên của mình để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng hoàn thiện cao cho phép tiết kiệm sơn với mức đầu tư giảm. NANOBELL 801 kết hợp công nghệ Airspray và Chuông quay để cung cấp tất cả các lợi ích của việc phun chuông quay cho các ứng dụng không dùng điện với tốc độ sản xuất nâng cao với việc thiết lập và vận hành dễ dàng hơn.
Đột phá trong các giải pháp chuông quay: Độ hoàn thiện cao của ô tô cho tất cả mọi người
  • Ứng dụng hoàn thiện cao cấp
  • Hiệu quả truyền tải cao - Overspray thấp
  • Cài đặt an toàn & dễ dàng - Không có điện áp cao​
Nanobell 801