M22 P HVLP Manual Airspray Spray Gun Pressure

M22 P HVLP mang lại chất lượng hoàn thiện rất cao cho vật liệu có độ nhớt thấp và tối ưu hóa hiệu quả truyền với sự thoải mái khi vận hành.

• Một trong những hiệu quả chuyển nhượng tốt nhất (lên tới 75%)

• Chất lượng nguyên tử hóa vượt trội cho vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình

• Cải thiện sự thoải mái của người vận hành, đặc biệt là khi được sử dụng với các ống mới của chúng tôi

► Technical manual

gun-M22P-HVLP-45L