M22 P HTV Manual Airspray Spray Gun Pressure

M22 P HTV sử dụng công nghệ Vortex độc đáo của SAMES KREMLIN để tăng cường phun vật liệu có độ nhớt thấp trên các bề mặt được định hình sắc nét. Nó cũng tuân thủ HVLP.

• Kết quả phun nổi bật trên bề mặt định hình sắc nét

• Hiệu quả chuyển tốt nhất trên các bề mặt sắc nét

• Trả lời các tiêu chuẩn HVLP

► Technical manual

M22PHTV