M22 P HTI Manual Airspray Spray Gun Pressure

M22 P HTI đảm bảo chất lượng hoàn thiện tốt và hiệu quả chuyển giao với sự thoải mái khi vận hành. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các ống Air và Paint mới để tận hưởng hoàn toàn công thái học của giải pháp "súng + ống".

• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 72%)

• Chất lượng phun tốt

• Khả năng cơ động rất tốt khi được sử dụng với các ống mới của chúng tôi

► Technical manual

gun-M22P-HTI-45L