M22 P Basik HPA Manual Airspray Spray Gun Pressure

M22 P Basik HPA là giải pháp phù hợp để phun vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình với giá giảm, vẫn đảm bảo chất lượng phun tốt.

• Vật liệu có độ nhớt thấp đến trung bình

• Dễ dàng xử lý súng, đặc biệt là khi sử dụng với các ống mới của chúng tôi

• Chất lượng hoàn thiện tốt

► Technical manual

gun-M22P-BASIK-HPA