M22 G HVLP Manual Airspray Spray Gun Gravity

M22 G HVLP là giải pháp súng cấp liệu bằng trọng lực để giải quyết các vấn đề tổn thất vật chất. Hơn nữa, nó mang lại chất lượng hoàn thiện rất cao cho vật liệu có độ nhớt thấp và với sự thoải mái khi vận hành.

• Một trong những hiệu quả chuyển nhượng tốt nhất (lên tới 76%)

• Chất lượng nguyên tử hóa tốt nhất cho vật liệu có độ nhớt thấp

• Cơ thể cân đối hoàn hảo: công thái học được cải thiện

► Technical manual

M22 G HTI  E5 K HVLP Manual airspray spraygun gravity