M22 G HTI Manual Airspray Spray Gun Gravity

M22 G HTI kết hợp chất lượng hoàn thiện và hiệu quả chuyển giao với sự thoải mái cho người vận hành, dẫn đến sự lựa chọn yêu thích cho người dùng.

• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 74%)

• Quạt cân bằng hoàn hảo: chất lượng nguyên tử hóa vượt trội

• Cơ thể cân đối hoàn hảo: công thái học được cải thiện

► Technical manual

gun-M22G-HTI