HVP 500

Thiết bị đo - Đầu dò điện áp cao
Không chạm vào, đo điện áp cao!

HVP500 là một đầu dò điện áp cao chính xác được thiết kế để đo điện áp DC lên đến 100kV.

 

Màn hình hiển thị dễ đọc - màn hình hiển thị chữ số 4 1/2 "
Di động - được bảo vệ bởi một hộp nhôm lót xốp
Nhà máy được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn NIST

HVP500