FPro WBE Airspray Manual Conventional Spray Gun

Cân bằng hoàn hảo, súng phun sơn FPro WBE cung cấp một lớp hoàn thiện vượt trội cho tất cả các thợ sơn và được thiết kế để phun sứ và gốm sứ gốc nước. SAMES KREMLIN cung cấp các loại súng phun và phụ kiện lớn nhất cho tất cả các ứng dụng FPro trên thị trường hoàn thiện cao.
HOÀN TOÀN CHUYÊN NGHIỆP CHO TẤT CẢ!

 

• Tiêu chuẩn mới trong Airspray cho men nước (sứ)

• Hiệu suất trong tầm tay bạn

• Xịt hoàn hảo

 

► Technical manual

FPro P Conventional