FPro Airspray Manual Spray Gun Conventional, HVLP and LVLP.

Cân bằng hoàn hảo, súng phun sơn FPro cung cấp một kết thúc vượt trội cho tất cả các thợ sơn. SAMES KREMLIN cung cấp các loại súng phun và phụ kiện lớn nhất cho tất cả các ứng dụng FPro trên thị trường hoàn thiện cao.
HOÀN TẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO TẤT CẢ!

• Tiêu chuẩn mới trong Airspray

• Hiệu suất trong tầm tay bạn

• Xịt hoàn hảo

 

► Technical manual

FPro P Conventional