FPro Lock P Manual Spray Gun - Conventional, HVLP and LVLP

Súng phun sơn FPro Lock P cung cấp cho bạn công nghệ hoàn thiện mới của FPro và sản xuất phù hợp bất kể kỹ năng của người vận hành. SAMES KREMLIN mang đến cho bạn giải pháp hoàn hảo để sử dụng mức độ cao trong môi trường đòi hỏi khắt khe.FPro Lock P spray gun gives you the brand new FPro finishing technology and consistent production whatever the operator's skills. SAMES KREMLIN brings you the perfect solution for high level use in demanding environments.
HOÀN TẤT CHUYÊN NGHIỆP CHO TẤT CẢ NHU CẦU CỦA BẠN

 

• Tiêu chuẩn mới trong Airspray

• Súng phun nhẹ nhất cho năng suất cao

• Hiệu suất cao liên tục cho tất cả các dây chuyền sản xuất

 

► Technical manual

FPro Lock