FCG Fast Clean Gear Pump flow management

Bơm bánh răng được sử dụng để cung cấp sơn gốc dung môi và nước cho tất cả các thiết bị phun tự động SAMES KREMLIN. Bơm bánh răng đảm bảo dòng sơn tỷ lệ với tốc độ quay của nó. Nó đảm bảo một dòng chảy đều đặn và chính xác.
Bơm bánh răng chất lượng cao với hiệu suất làm sạch nhanh cho ứng dụng chuông robot
  • Liều lượng chính xác
  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Công nghệ sạch nhanh

Instructions manual

Fast Clean Gear Pump 3cc