Eurotec MG 400 ED

Thiết bị sơn bột thủ công với bàn rung trên xe đẩy mạnh mẽ và dễ dàng.

Xe đẩy nhỏ gọn được thiết kế để chống lại các điều kiện công nghiệp và được trang bị (4) bánh xe mạnh mẽ độc lập. Hệ thống MG 400 ED cho phép bạn phủ bột sản phẩm dễ dàng và hiệu quả. Hệ thống đáng tin cậy và dễ sử dụng.

Nó được trang bị một bàn rung được sử dụng với hộp bột.

• Dễ sử dụng

• Hiệu suất và độ tin cậy cao

Technical manual

Chariot EUROTEC MG400ED