Eurotec AG 400

Súng sơn tĩnh điện tự động

SƠN BỘT DỄ DÀNG bởi EUROTEC

Hệ thống AG 400 cho phép bạn phủ các sản phẩm của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Nó là một ứng dụng tiện dụng và đáng tin cậy cho các ứng dụng sơn tĩnh điện.

Nó đảm bảo một sự thâm nhập hoàn hảo đến các khu vực của các bộ phận có hình dạng phức tạp với hiệu quả vượt qua đầu tiên đặc biệt. Hệ thống sử dụng điện tích cao và sẽ mang lại kết quả lớp phủ tốt nhất cho khách hàng.

• Dễ sử dụng

• Hiệu suất và độ tin cậy

•Tiết kiệm

AG400