CYCLIX 200 Drum Cover Agitators

Máy khuấy truyền động bánh răng Cyclix cho thùng phuy 200 lít (55 gal) đỉnh hở có nắp bằng thép không gỉ gắn trên thang máy một trụ để thay đổi vật liệu nhanh chóng.
Kích động để có kết quả tốt nhất
  • Chất lượng không đổi của vật liệu hỗn hợp
  • Các bộ phận làm ướt bằng thép không gỉ
  • ROI cao - không bị mất sản phẩm​

► Technical manual

Cyclix drum cover agitator