AXC Automatic Airmix® Spray Gun

Phiên bản mới của súng phun Airmix® tự động AXC đảm bảo hiệu suất cao với độ hoàn thiện vượt trội & chất lượng nguyên tử hóa tuyệt vời.

• Hiệu suất chuyển cao (lên tới 86% *)

• Chất lượng nguyên tử hóa tuyệt vời

• Thiết kế mô đun & độ tin cậy cao

► Technical manual

	 gun-AXC