Bộ điều khiển AUTOSTREAM

Bộ điều khiển AUTOSTREAM cung cấp khả năng quản lý nguyên liệu tiên tiến để kiểm soát liều lượng chính xác trong ngành công nghiệp ô tô.
  • Tính linh hoạt cao
  • Hiệu suất cao
  • Sự đơn giản​
Autostream Control unit