AUTO MACH-JET

Súng sơn tĩnh điện tự động.

Máy phun Auto Mach-Jet được thiết kế để sơn tĩnh điện trong các ứng dụng công nghiệp nói chung. Nó kết hợp hiệu suất ứng dụng cao, dễ dàng làm sạch & đơn giản để cho phép tăng năng suất & thay đổi màu sắc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

• Tốc độ truyền cao

•Bảo trì dễ dàng

• Thích ứng với các điều kiện công nghiệp

• An toàn tối ưu

► Technical manual

Auto Mach-Jet