Hệ thống thay đổi màu áp suất trung bình màu tự động

Hệ thống thay đổi màu áp suất trung bình màu tự động SAMES KREMLIN là hệ thống pha chế sơn tự động có sẵn từ 4 đến 19 phiên bản màu.
Auto Color Low Pressure Kremlin Rexson