ATX Automatic Airmix® Spray Gun

Phiên bản mới của súng phun sơn Airmix® tự động đảm bảo hiệu suất cao với chất lượng hoàn thiện vượt trội của Công nghệ Airmix®; đề nghị áp dụng các sản phẩm UV.
  • Hiệu suất chuyển cao (lên tới 86% *)
  • Chất lượng nguyên tử hóa tuyệt vời
  • Thiết kế mô đun & cực kỳ đáng tin cậy

► Technical manual
► Technical manual (TCversion)

ATX airmix automatic gun