ASI 40GT Automatic Airless® Spray Gun

Súng phun Airless® tự động ASI 40GT được khuyên dùng cho các lớp phủ UV rất mài mòn & vật liệu rắn chắc.
Chuyên gia về vật liệu mài mòn
  • Hoàn thành đường dẫn chất lỏng bằng thép không gỉ
  • 50 năm kinh nghiệm
  • Tỷ lệ tuần hoàn cao (mở / đóng cửa)

► Sách hướng dẫn kỹ thuật.

ASI 40GT AIRLESS® automatic gun