ASC Automatic airless® compact spray gun

Súng không khí tự động ASC là sự tập trung của các công nghệ trong một thân máy nhỏ gọn và nhẹ. Vật liệu chất lượng cao làm cho ASC trở thành một khẩu súng có năng suất cao và bền bỉ. Công nghệ hoàn thiện của SAMES KREMLIN cung cấp các ứng dụng Airless® cao cấp.
Compact by birth, Perform by choice
  • Ứng dụng Airless® cao cấp
  • Tính bền vững nặng
  • Chức năng cao

Hướng dẫn kỹ thuật

 

ASC Airless® spray gun