Airmix® Spray Tip - Xtra Fine Finish

Đầu phun Airmix® chuyên dụng cho súng sơn Xcite ™ tự động và bằng tay. Đề xuất cho sơn gốc nước.
  • Chất lượng hoàn thiện của airspray với năng suất của airless®
  • Được chế tạo bằng cacbua cứng
  • Hiệu suất chuyển giao 86%
 BUSES-AIRMIX