Airmix® Spray Tip - Fine Finish

Đầu phun Airmix® chuyên dụng cho súng bắn Xcite ™ tự động và bằng tay. Đề xuất cho sơn gốc dung môi.
  • Chất lượng hoàn thiện của Airspray với năng suất của airless®
  • Được chế tạo bằng cacbua cứng
  • Hiệu suất chuyển giao 86%​
 BUSES-AIRMIX