Airmix® Spray Tip - Fine Finish Electrostatic

Đầu phun Airmix® chuyên dụng cho dòng sản phẩm Airmix® KAX tĩnh điện tự động và súng Airmix® KMX bằng tay. Đề xuất cho sơn gốc nước.
  • Chất lượng hoàn thiện của airspray với năng suất của airless®
  • Được chế tạo bằng cacbua cứng
  • Hiệu suất chuyển giao 86%​
 BUSES-AIRMIX