Airless® Standard Spray Tip

Đầu khuyên Airless® có thể được sử dụng trên súng tự động và súng thủ công. Được đề xuất cho súng Sflow ™ và súng tự động ASI.
  • Hoàn thiện xuất sắc
  • Được chế tạo bằng cacbua cứng
  • Tương thích với mọi khẩu súng Airless® hiện có trên thị trường

► Để biết cấu hình và số bộ phận, vui lòng tham khảo tab Tài liệu.

BUSES-AIRLESS® -STANDARDS