40F260 Airless® Flowmax® Paint Pump

Máy bơm Flowmax® này được khuyên dùng cho các ứng dụng chống ăn mòn.
  • Công nghệ Flowmax® Bellows không cần bảo trì
  • Được thiết kế cho các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm và mài mòn
  • Thời gian tồn tại kéo dài​

 Technical manual

65F260 Airless® Flowmax® Paint  Pump