40C50 WB Airless® Paint Pump

Máy bơm sơn gốc nước này cung cấp hiệu suất đặc biệt cho các loại sơn có độ nhớt cao.
  • Lý tưởng cho các ứng dụng sơn gốc nước Airless®
  • Máy bơm hiệu suất cao để tiết kiệm năng lượng tối đa
  • Xây dựng tối ưu - bảo trì đơn giản và nhanh chóng​

► Technical manual

40C50 WB Airless® Paint Pump