35C50 Airmix® Paint pump

Bơm sơn 35C50 Airmix® đảm bảo cung cấp liên tục và không có xung để hoàn thiện công nghiệp vượt trội.
NĂNG SUẤT AIRMIX® CHO TẤT CẢ

Được thiết kế để sử dụng công nghiệp lâu dài

• Thay đổi màu nhanh với mức tiêu thụ dung môi tối thiểu

• Thiết kế đơn giản để giảm thiểu thời gian bảo trì và vận hành

Technical manual

35C50 Airmix pump