34F60 Airless® Flowmax® Paint Pump

Máy bơm sơn Flowmax® sử dụng công nghệ Flowmax® để làm kín toàn bộ, hiệu suất và kéo dài tuổi thọ cho các ứng dụng Airless®.
  • Công nghệ Flowmax® Bellows độc đáo
  • Thời gian tồn tại kéo dài
  • Bảo trì dễ dàng​

Technical manual

34F60 Airless® Flowmax®