2K Gear Pump

Quản lý lưu lượng bơm bánh răng 2K
Bộ giảm tốc chuyên nghiệp cho sơn 2K

Bơm bánh răng được sử dụng để cung cấp sơn lỏng (dung môi hoặc gốc nước) cho tất cả các máy phun tự động SAMES KREMLIN.

  • Isocyanate thiết kế cụ thể
  • Liều lượng chính xác
  • Thiết kế nhỏ gọn

▶ Instructions manual

2K gear pump